Giỏ hàng
0 mục
 
Nâng cấp Vip
 
Nạp Xèng

Trên thế giới có bao nhiêu tôn giáo, mỗi tôn giáo lại có những giá trị và quy tắc riêng. Thiết kế một bức tranh bình thường đã khó, thiết kế một bức tranh về tôn giáo còn khó hơn. Bởi không chỉ đơn giản là thiết kế biểu trưng của tôn giáo đó mà còn thông qua biểu trưng đó có thể giúp người nhìn có thể nhận ra đó là tôn giáo nào. Thông qua TRANH TÔN GIÁO, con người gửi gắm vào đó những giá trị tinh thần tốt đẹp và những mong cầu cho tương lai.

68454

Xèng
Waiting...